Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 19 de novembre del 2013

DIVENDRES DE VOLEIBOL

 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Voleibol

  VIDEO AMB EXPLICACIONS

EXCURSIÓ A CAPOCORB VELL I SON MUT NOU

   
El poblat prehistòric de Capocorb Vell és un dels més importants de Mallorca i va ser un dels més extensos.
Actualment queden en ell, cinc talaiots (dos quadrats i tres rodons), i 28 habitatges.
El poblat s'estenia molt més cap al N.I. (en mallorquí,Gregal) i va ser estudiat pels arqueòlegs L.Ch. Watelin i Albert Mayr, francès el primer i alemany el segon, però les primeres excavacions científiques es van realitzar en la dècada de 1910 a 1920 pel gran arqueòleg Josep Colominas Roca que té aixecat un monòlit a la seva memòria en el mateix poblat, gràcies al mecenatge d'un altre prehistoriador insigne, LLuis Pericot, glòria de l'arqueologia hispana. Josep Colominas ho va excavar per compte del "Institut d'*Estudis Catalans".


 Capocorb Vell Wikipedia Cultura talayótica Wikipedia Guía arqueológica de Mallorca y Menorca Arqueobalear
 
A vista d'aucellMÉS INFORMACIÓ 


El camp d'assaig de Son Mut Nou (Llucmajor, Mallorca, Illes Balears) està ubicat dins la Marina de Llucmajor, una de les zones on les condicions ambientals –pluges, clima càlid, etc.– i els substrats geològics calcaris, terres primes i argiloses, fan que la figuera sigui un dels arbres més adients per esser conrats. És un indret on es reuneixen i centralitzen una col∙lecció nombrosa de figueres de diferents castes, i on es permet la prospecció, la caracterització, l'estudi i l'observació, d'una manera còmoda i fidel, de tot el que envolta la figuera.

La finalitat del camp d'experimentació de Son Mut Nou és concentrar una col∙lecció nombrosa de cultivars de figuera de diferents varietats que marquen l’importància del patrimoni ficari de les Illes, recuperant varietats antigues en risc d’erosió genètica i descobrir varietats desconegudes, no descrites, incorporant‐les al camp d’experimentació.

Entre els objectius podríem citar:


1. Fer prospeccions i caracteritzar‐el material ficari a través de descriptors usuals i
originals.
2. Crear un fitxer de cultivars tipificades.
3. Crear un arxiu fotogràfic de les figueres, les figues i les fulles de cada varietat.
4. Contribuir a crear unes bases per a la conservació i el manteniment dels recursos filogenètics amb una col∙lecció o en bancs de germoplasma.

5. Conservar el patrimoni ficari de les Illes, que forma part de la nostra cultura i de la nostra història.


                                                                                                                                                                        

dissabte, 13 d’abril del 2013